Mycoplasma ID/AST Test Kit (Microbiology Assay) Mycoplasma Gonokokal olmayan üretrit (NGU), servikal, pelvik inflamatuar hastalık,…

xx

CTK H. pylori Ab Combo Hızlı Test insan serum, plazma veya tam kanda Helicobacter pylori…

CTK H. pylori Ag Hızlı Test insan dışkı örneğinde H. pylori antijeninin kalitatif tespiti için…

CTK FOB Hızlı Test laboratuvarlarında veya doktor ofislerinde kullanılmak üzere gaitada gizli kan kalitatif tespiti…

CTK Troponin l testi İnsan serumunda, plazmasında veya Tamkan da kardiyak troponinin immünokromatografik tabanlı olarak…

CTK Sifiliz Ab Combo Test (Sifilis Testi – Syphilis Testi – Frengi Testi) İnsan serumunda…

CTK Rota/Adeno Ag Hızlı Test dışkı örneklerinde rotavirüs ve adeno virüs antijenlerinin kalitatif tespiti için…

CTK Rotavirüs Ag Hızlı Test dışkı örneklerinde rotavirüs antijeni kalitatif tespiti için bir kromatografik yanal akış…

CTK Chlamydia (Klamidya) Hızlı Test endoservikal veya endourethral sürüntü örneklerinde Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) kalitatif…

CTK Influenza A / B Hızlı Test nazal / boğaz / nazofarengeal sürüntü veya nazofarengeal…

CTK Strep A Hızlı Test boğaz sürüntü örneklerinde Streptococcus pyogenes A grubu (Streptekok A) kalitatif…