CTK Sifiliz Ab Combo Test (Sifilis Testi – Syphilis Testi – Frengi Testi) İnsan serumunda ya da plazmasında treponema pallidum antikorlarının kalitatif olarak tespit edilmesini sağlayan CTK anti sifilis testi hızlı bir şekilde güvenilir sonuç alınmasını sağlayacak özelliktedir. Bir tanı aracı olarak kullanılan test sifilis antijen kaplamalı partiküller ile membran üzerinde sabitlenmiş olan sifilis antijenlerinden…

CTK Chlamydia (Klamidya) Hızlı Test endoservikal veya endourethral sürüntü örneklerinde Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) kalitatif antijen tespiti için bir yanal akış testidir. CTK Chlamydia (Klamidya) Hızlı Test Özellikleri Klamidya (Chlamydia) enfeksiyonları cinsel yolla bulaşan, hem kadın hem de erkeklerde genital enfeksiyonlara sebep olan mikro organizmalardır. “Klamidyoz”, (Chlamydiasis) klamidya enfeksiyonuna verilen isimdir. CTK Chlamydia (Klamidya) Hızlı Test Kiti…