ctktestaCTK Rotavirüs Ag Hızlı Test dışkı örneklerinde rotavirüs antijeni kalitatif tespiti için bir kromatografik yanal akış kitidir.

CTK Rotavirüs Ag Hızlı Test Özellikleri

  • Numune toplamayı kolaylaştıran dışkı toplama cihazı
  • Rotavirüs atijeninin tespiti için kullanılan bir çift özel antikor Detects Group A rotavirus
  • 15 dakikada sonuç
  • Diğer gastrointestinal enfeksiyon hastalıkları ile çapraz reaksiyonu bulunmamaktadır.

CTK Rotavirüs Ag Hızlı Test Kit İçeriği

Herbir mühürlü ambalajda;

  • Bir test cihazı
  • Bir kurutucu
  • Her biri 2ml ekstraksiyon buferi içeren numune toplama kabı
  • Plastik damlatıcı
  • Kullanım talimatı
Write a comment:

*

Your email address will not be published.