Kansayım Reaktifleri

►M30 Cleanser (20lt)

►M30 Lyse (1lt)

►M30 Diluent (20lt)

Kan sayım cihazları tıbbi laboratuvarların olmazsa olmaz cihazlarının en başta gelenidir. Kan sayım cihazlarından elde edilen sonuçların teşhis açısından önemi bu cihazı tıbbi laboratuvarların vazgeçilmez cihazı hâline getirmiştir. Bu cihazların bulunmadığı bir hastane veya poliklinik laboratuvarı düşünülemez. Kan sayım cihazlarının kurulumu, gerekli periyodik bakımlarının yapılması, gerektiğinde tamir ve onarımlarının yapılması firmamızın bünyesindeki tıbbi cihaz teknisyenlerinin en temel becerileri arasında yer almaktadır.

Kan sayım cihazının temel kullanım amacı, kanda bulunan çeşitli hücrelerin sayılarının tespit edilmesidir. Sayım sonucu elde edilen veriler pek çok hastalığın teşhis edilmesinde kullanılır. İnsan kanında bulunan her hücrenin belirli bir görevi vardır. Bu hücrelerin sayılarının normal değerleri belirlenmiştir. Çeşitli hastalık ve enfeksiyon durumlarına bağlı olarak bu hücrelerin sayıları belirgin bir şekilde değişmektedir. Sayım sonucunda elde edilen değerler normal değerlerle karşılaştırılarak çeşitli hastalıkların tanısı yapılabilir. Sayım sonucunda elde edilen değerler hekimlerin teşhis koymada yararlandıkları en önemli unsurlardandır.