CTK Influenza A / B Hızlı Test nazal / boğaz / nazofarengeal sürüntü veya nazofarengeal aspirasyon veya yıkama örneklerinde H1N5, H1N1 ve influenza B virüsü de dahil olmak üzere influenza A virüsünün kalitatif tespiti ve farklılaşması için bir yanal akış testidir. Grip A ve B viral enfeksiyonların teşhisinde bir tarama testi ve yardımcı olarak kullanılmak…

CTK Strep A Hızlı Test boğaz sürüntü örneklerinde Streptococcus pyogenes A grubu (Streptekok A) kalitatif tespiti için kullanılan bir yanal akış testidir. CTK Strep A Hızlı Test Özellikleri Bilinen 22 organizma ile çapraz reaksiyon oluşturmayan yüksek güvenirlikli hızlı test. Tüm ihtiyacınızı içerisinde bulunduran ambalajı ile eğitim gereksinimi olmadan test çalışabilme kolaylığı Hasta Güvenliği için yüksek kaliteli…