CTK H. pylori Ag Hızlı TestCTK H. pylori Ag Hızlı Test insan dışkı örneğinde H. pylori antijeninin kalitatif tespiti için bir yanal akış kromatografik kitidir. Tarama testi olarak ve H. pylori infeksiyonun tanısında yardımcı olmak amacıyla sağlı profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

CTK H. pylori Ag Hızlı Test Özellikleri

 • Serum, plazma veya tam kan örneği ile kullanılır
 • Gereksiz bazı ilaçlar ve tedaviyi önler
 • Non-invaziv için kolay bir işlemdir
 • Üre Nefes Testine (UBT) göre % 94.4 özgüllük ve %100 hassasiyet
 • 15 dakikada test sonucu

CTK H. pylori Ag Hızlı Test Kit İçeriği

Herbir mühürlü ambalajda;

 • Test cihazı
 • Nem önleyici
 • Her biri 2ml ekstraksiyon buferi içeren numune toplama kabı
 • Plastik damlatıcı
 • Kullanım talimatı
 • Hasta tanımlama kartı
Write a comment:

*

Your email address will not be published.