Mycoplasma ID/AST Test Kit (Microbiology Assay) Mycoplasma Gonokokal olmayan üretrit (NGU), servikal, pelvik inflamatuar hastalık, orşit, epididimit ve ana patojenlerin diğer hastalıkların nedenidir. Bu erkekler ve kadınlar için kısırlığa neden olabilir. Bu patojenler AIDS enfektiviteyi ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalığa neden, saldırı ve genitoüriner epitel hücrelerini yok edebilir. Klinik cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ana…

xx

CTK H. pylori Ab Combo Hızlı Test insan serum, plazma veya tam kanda Helicobacter pylori (H. pylori) karşı antikorların (IgG, IgM ve IgA) kalitatif tespiti için kromatografik sandviç immunoassay yan akış testidir. CTK H. pylori Ab Combo Hızlı Test Özellikleri Serum, plazma veya tam kan örneği ile kullanılır Gereksiz bazı ilaçlar ve tedaviyi önler Non-invaziv…

CTK H. pylori Ag Hızlı Test insan dışkı örneğinde H. pylori antijeninin kalitatif tespiti için bir yanal akış kromatografik kitidir. Tarama testi olarak ve H. pylori infeksiyonun tanısında yardımcı olmak amacıyla sağlı profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. CTK H. pylori Ag Hızlı Test Özellikleri Serum, plazma veya tam kan örneği ile kullanılır Gereksiz bazı ilaçlar…

CTK FOB Hızlı Test laboratuvarlarında veya doktor ofislerinde kullanılmak üzere gaitada gizli kan kalitatif tespiti için tasarlanmış bir immünokimyasal test cihazıdır. Birçok hastalık gaitada gizli kan oluşumuna neden olabilir. Kolon kanseri, ulser, polips, kolit, divertikulitler ve çatlaklar gibi gastrointestinal problemlerin çoğu erken fazda gaitada gizli kan dışında belirti göstermeyebilirler. Guaiak kullanılan konvensiyonel yöntemde diyet perhizi…

CTK Troponin l testi İnsan serumunda, plazmasında veya Tamkan da kardiyak troponinin immünokromatografik tabanlı olarak kalitatif bir şekilde saptanmasını sağlayan CTK Troponin l testi kaset test formundadır. Hızlı bir şekilde uygulanabilen ve sadece birkaç dakika içerisinde sonucun belirdiği test güvenilir bir sonuç elde edilmesini sağlar. CTK Troponin l testi Özelikleri Acil için uygun Point of…

CTK Sifiliz Ab Combo Test (Sifilis Testi – Syphilis Testi – Frengi Testi) İnsan serumunda ya da plazmasında treponema pallidum antikorlarının kalitatif olarak tespit edilmesini sağlayan CTK anti sifilis testi hızlı bir şekilde güvenilir sonuç alınmasını sağlayacak özelliktedir. Bir tanı aracı olarak kullanılan test sifilis antijen kaplamalı partiküller ile membran üzerinde sabitlenmiş olan sifilis antijenlerinden…

CTK Rota/Adeno Ag Hızlı Test dışkı örneklerinde rotavirüs ve adeno virüs antijenlerinin kalitatif tespiti için bir kromatografik yanal akış kitidir. CTK Rota/Adeno Ag Hızlı Test Numune toplamayı kolaylaştıran dışkı toplama cihazı Tek bir testte Rotavirüs ve adenovirüs atijeninin tespiti 15 dakikada sonuç Diğer gastrointestinal enfeksiyon hastalıkları ile çapraz reaksiyonu bulunmamaktadır. CTK Rota/Adeno Ag Hızlı Test Kit…

CTK Rotavirüs Ag Hızlı Test dışkı örneklerinde rotavirüs antijeni kalitatif tespiti için bir kromatografik yanal akış kitidir. CTK Rotavirüs Ag Hızlı Test Özellikleri Numune toplamayı kolaylaştıran dışkı toplama cihazı Rotavirüs atijeninin tespiti için kullanılan bir çift özel antikor Detects Group A rotavirus 15 dakikada sonuç Diğer gastrointestinal enfeksiyon hastalıkları ile çapraz reaksiyonu bulunmamaktadır. CTK Rotavirüs Ag Hızlı…

CTK Chlamydia (Klamidya) Hızlı Test endoservikal veya endourethral sürüntü örneklerinde Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) kalitatif antijen tespiti için bir yanal akış testidir. CTK Chlamydia (Klamidya) Hızlı Test Özellikleri Klamidya (Chlamydia) enfeksiyonları cinsel yolla bulaşan, hem kadın hem de erkeklerde genital enfeksiyonlara sebep olan mikro organizmalardır. “Klamidyoz”, (Chlamydiasis) klamidya enfeksiyonuna verilen isimdir. CTK Chlamydia (Klamidya) Hızlı Test Kiti…