CTK Troponin l testiCTK Troponin l testi İnsan serumunda, plazmasında veya Tamkan da kardiyak troponinin immünokromatografik tabanlı olarak kalitatif bir şekilde saptanmasını sağlayan CTK Troponin l testi kaset test formundadır. Hızlı bir şekilde uygulanabilen ve sadece birkaç dakika içerisinde sonucun belirdiği test güvenilir bir sonuç elde edilmesini sağlar.

CTK Troponin l testi Özelikleri

  • Acil için uygun Point of Care testidir.
  • cTnl kompleksine Algılama sınırı (LOD) 1.0 ng / ml
  • LOD NIST standardına göre kalibre edilir
  • Serum, plazma, ve Tam kan kullanılabilir.
  • Paraziti azaltmak için poliklonal ve monoklonal antikor çifti kullanır.

CTK Troponin l test Kiti İçeriği

Herbir mühürlü ambalajda;

  • Test cihazı
  • Nem önleyici
  • Numune Seyreltici (REF SB-R3002, 1 şişe, 5 mL)
  • Plastik damlatıcı
  • Kullanım talimatı
Write a comment:

*

Your email address will not be published.