CTK Influenza A / B Hızlı Test nazal / boğaz / nazofarengeal sürüntü veya nazofarengeal aspirasyon veya yıkama örneklerinde H1N5, H1N1 ve influenza B virüsü de dahil olmak üzere influenza A virüsünün kalitatif tespiti ve farklılaşması için bir yanal akış testidir. Grip A ve B viral enfeksiyonların teşhisinde bir tarama testi ve yardımcı olarak kullanılmak…