Mycoplasma ID/AST Test Kit (Microbiology Assay) Mycoplasma Gonokokal olmayan üretrit (NGU), servikal, pelvik inflamatuar hastalık,…

xx

CTK H. pylori Ab Combo Hızlı Test insan serum, plazma veya tam kanda Helicobacter pylori…

CTK H. pylori Ag Hızlı Test insan dışkı örneğinde H. pylori antijeninin kalitatif tespiti için…

CTK FOB Hızlı Test laboratuvarlarında veya doktor ofislerinde kullanılmak üzere gaitada gizli kan kalitatif tespiti…

CTK Troponin l testi İnsan serumunda, plazmasında veya Tamkan da kardiyak troponinin immünokromatografik tabanlı olarak…